• باطری گوشی سونی اکسپریا زد 1 BATTERY SONY XPERIA Z1  کد فنی باطری:   LIS1525ERPC نوع باطری:  لیتیوم-یونی ظرفیت:  3000 میلی آمپر گوشی های سازگار:    در پایین صفحه مشاهده فرمایید. با خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.    

  1,092,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
  (83 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
 • باطری گوشی سونی اکسپریا زد2 BATTERY FOR SONY XPERIA Z2 کد فنی باطری:   LIS1543ERPC نوع باطری:  لیتیوم-یونی ظرفیت:   3200  میلی آمپر گوشی های سازگار:  در قسمت  پایین مشاهده و بررسی فرمایید. با خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.    

  1,092,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن بروز هست.
  (33 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن بروز هست.
 • باتری گوشی سونی اکسپریا زد و اکسپریا سی BATTERY SONY XPERIA Z کد فنی باطری:   LIS1502ERPC نوع باطری: لیتیوم-پلیمری ظرفیت: 2330 میلی آمپر گوشی های سازگار:  (Sony Xperia Z)  (Sony Xperia C)  (Sony Xperia M2)

  1,035,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن بروز هست.
  (24 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن بروز هست.
 • باتری گوشی سونی اکسپریا زد1 کامپکت BATTERY SONY XPERIA Z1 COMPACT کد فنی باطری:   LIS1529ERPC نوع باطری:  لیتیوم-یونی ظرفیت:  2300  میلی آمپر گوشی های سازگار:     با خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.    

  1,127,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن بروز هست.
  (12 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن بروز هست.
 • باتری گوشی سونی اکسپریا زد3 مینی BATTERY SONY XPERIA Z3 COMPACT MINI کد فنی باطری:   LIS1561ERPC نوع باطری:  لیتیوم-یونی ظرفیت:    2600 میلی آمپر گوشی های سازگار:  در قسمت  پایین مشاهده و بررسی فرمایید. با خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.    

  1,035,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن بروز هست.
  (3 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن بروز هست.
 • باتری گوشی سونی اکسپریا  ایکس  آ 1 اولترا BATTERY SONY XPERIA XA1  ULTRA کد فنی باطری:   LIP1641ERPXC نوع باطری: لیتیوم-پلیمری ظرفیت: 2700 میلی آمپر گوشی های سازگار:  G3221 - Sony Xperia XA1 Ultra

  1,300,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
  (0 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
 • باتری گوشی سونی اکسپریا زد3 BATTERY SONY XPERIA Z3 کد فنی باطری:   LS1558ERPC نوع باطری:  لیتیوم-یونی ظرفیت:   3100  میلی آمپر گوشی های سازگار:     در  قسمت پایین قابل بررسی و مشاهده است با خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.    

  1,092,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
  (9 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
 • باطری گوشی سونی اکسپریا تی 2 BATTERY SONY XPERIA T2  کد فنی باطری:   AGPB012-A001 نوع باطری:  لیتیوم-یونی ظرفیت:    3000  میلی آمپر گوشی های سازگار:  در قسمت  پایین مشاهده و بررسی فرمایید. با خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.    

  1,265,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن بروز هست.
  (7 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن بروز هست.
 • باطری گوشی سونی اکسپریا زد5 BATTERY SONY XPERIA Z5 کد فنی باطری:  LIS1593ERPC نوع باطری: لیتیوم-پلیمری ظرفیت: 2600 میلی آمپر گوشی های سازگار:  Sony E6603 Xperia Z5 Sony E6653 Xperia Z5 Sony E6683 Xperia Z5 Dual

  1,150,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
  (0 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
 • باطری گوشی سونی اکسپریا زد3+ یا زد4 BATTERY SONY XPERIA Z3+,Z4 کد فنی باطری:   LIS1579ERPC نوع باطری:  لیتیوم-یونی ظرفیت:  2930  میلی آمپر گوشی های سازگار:  در قسمت  پایین مشاهده و بررسی فرمایید. با خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.    

  1,150,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن بروز هست.
  (8 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن بروز هست.
 • باتری گوشی سونی اکسپریا ACRO SBATTERY SONY XPERIA ACRO S - LT26Wکد فنی باطری:   LIS1489ERPC نوع باطری:  لیتیوم-یونی ظرفیت:  1910  میلی آمپر گوشی های سازگار:    با خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.    

  800,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن بروز هست.
  (5 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن بروز هست.
 • باتری گوشی سونی اکسپریا تی 3 و سی 3 BATTERY SONY XPERIA T3 AND C3 کد فنی باطری:   LIS1546ERPC نوع باطری:  لیتیوم-یونی ظرفیت:    2500 میلی آمپر گوشی های سازگار:    D5103 , D5102 -  C3 , T3 , S55T , S55U , D2502 , D2533 , M50W , با خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.    

  1,127,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن بروز هست.
  (7 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن بروز هست.

نماد اعتماد الکترونیکی