• باطری گوشی نوکیا BL-5CBATTERY NOKIA BL5Cکد فنی باطری:   BL5C نوع باطری:  لیتیوم-یونی ظرفیت:    میلی آمپر گوشی های سازگار:    با خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.    

  450,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
  (14 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
 • باطری نوکیا مدل BL-4C BATTERY NOKIA BL4Cکد فنی باطری:   BL4C نوع باطری: لیتیوم-یونی ظرفیت باطری :  890  میلی آمپر گوشی های سازگار:   با خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.

  450,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن بروز هست.
  (3 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن بروز هست.
 • باتری گوشی نوکیا NOKIA 225 BATTERY NOKIA 225 کد فنی باطری:    BL-4UL ظرفیت: 1200 میلی آمپر نوع باطری: لیتیوم-یونی گوشی های سازگار:    NOKIA 225

  780,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
  (4 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
 • باتری گوشی نوکیا 1   BATTERY NOKIA 1 کد فنی باطری:   BV-5V نوع باطری: لیتیوم- یونی  ظرفیت: 2150 میلی آمپر گوشی های سازگار:    NOKIA 1

  1,150,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
  (0 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
 • باتری گوشی نوکیا  2   BATTERY NOKIA 2 کد فنی باطری:   HE338 نوع باطری: لیتیوم-یونی ظرفیت: 4000  میلی آمپر گوشی های سازگار:    NOKIA 2

  1,400,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
  (0 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
 • باطری گوشی نوکیا BL-4CTBATTERY NOKIA BL4CT

  700,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن بروز هست.
  (5 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن بروز هست.
 • باطری گوشی نوکیا BP-5MBATTERY NOKIA BP5Mکد فنی باطری:   BP5M نوع باطری:  لیتیوم-یونی ظرفیت:   900  میلی آمپر گوشی های سازگار:    با خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.    

  700,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن بروز هست.
  (7 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن بروز هست.
 • باتری گوشی نوکیا 5   BATTERY NOKIA 5 کد فنی باطری:   HE321 نوع باطری: لیتیوم- یونی  ظرفیت: 2900 میلی آمپر گوشی های سازگار:    NOKIA 5

  1,500,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
  (0 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
 • باتری گوشی نوکیا 3   BATTERY NOKIA 3 کد فنی باطری:   HE319 نوع باطری: لیتیوم-یونی ظرفیت: 2630  میلی آمپر گوشی های سازگار:    NOKIA 3

  1,450,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
  (0 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
 • باتری گوشی نوکیا  6   BATTERY NOKIA 6 کد فنی باطری:   HE317 - HE316  نوع باطری: لیتیوم-یونی ظرفیت: 3000  میلی آمپر گوشی های سازگار:    NOKIA6

  1,600,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
  (0 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
 • باتری گوشی نوکیا  +7   -  7PLUS   BATTERY NOKIA 7 PLUS کد فنی باطری:    HE347  نوع باطری: لیتیوم-یونی ظرفیت: 3700  میلی آمپر گوشی های سازگار:    NOKIA7PLUS

  1,700,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
  (0 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
 • باتری گوشی نوکیا BP-6MT BATTERY NOKIA BP6MT کد فنی باطری: BP6MT  نوع باطری:  لیتیوم-یونی ظرفیت:    میلی آمپر گوشی های سازگار:     با خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.    

  700,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
  (0 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
 • باتری گوشی نوکیا BL-5JBATTERY NOKIA BL5Jکد فنی باطری:   BL5J نوع باطری:  لیتیوم-یونی ظرفیت:  1320  میلی آمپر گوشی های سازگار:    با خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.    

  700,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
  (5 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
 • باتری گوشی نوکیا BL-5CTBATTERY NOKIA BL5CTکد فنی باطری:   BL5CT نوع باطری:  لیتیوم-یونی ظرفیت:  1050  میلی آمپر گوشی های سازگار:    با خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.    

  754,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
  (4 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
 • باطری نوکیا X مدل BN01 BATTERY NOKIA BN01کد فنی باطری:   BN-01 نوع باطری:  لیتیوم-یونی ظرفیت:  1500  میلی آمپر گوشی های سازگار:    با خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.    

  827,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن بروز هست.
  (1 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن بروز هست.
 • باتری گوشی نوکیا BN-02) XL)  BATTERY NOKIA BN02کد فنی باطری:   BN-02 نوع باطری:  لیتیوم-یونی ظرفیت:   2000  میلی آمپر گوشی های سازگار:    با خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.    

  850,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن بروز هست.
  (4 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن بروز هست.
 • خرید محصول

  باطری نوکیا مدل BL-5B  BATTERY NOKIA BL5B کد فنی باطری:   BL5B نوع باطری: لیتیوم-یونی ظرفیت باطری :   میلی آمپر* با خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.

  ناموجود
  (8 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  باطری گوشی نوکیا BL-5K BATTERY NOKIA BL5Kکد فنی باطری:   BL5K نوع باطری:  لیتیوم-یونی ظرفیت: 1200   میلی آمپربا خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.    

  ناموجود
  (3 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  باطری گوشی نوکیا BL-6FBATTERY NOKIA BL6Fکد فنی باطری:   BL6F نوع باطری:  لیتیوم-یونی ظرفیت:    میلی آمپر گوشی های سازگار:    با خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.    

  ناموجود
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  باتری گوشی نوکیا BL-4DBATTERY NOKIA BL4Dکد فنی باطری:   BL4D نوع باطری:  لیتیوم-یونی ظرفیت:    میلی آمپر گوشی های سازگار :    قابل مشاهده در  پایین صفحهبا خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.

  ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  باتری گوشی نوکیا BP-6MBATTERY NOKIA BP-6Mکد فنی باطری:   BP-6M نوع باطری:  لیتیوم-یونی ظرفیت:    میلی آمپر گوشی های سازگار:    با خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.    

  ناموجود
  (8 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  باتری گوشی نوکیا BL-4YWBattery Nokia BL-4YWکد فنی باطری:   BL-4YW نوع باطری:  لیتیوم-یونی ظرفیت:    میلی آمپر گوشی های سازگار:    با خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.    

  ناموجود
  (3 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  باتری گوشی نوکیا لومیا 1520BATTEREY NOKIA LUMIA 1520  کد فنی باطری:  Bv-4bw  نوع باطری:  لیتیوم-یونی ظرفیت:   1520  میلی آمپر گوشی های سازگار:  در قسمت  پایین مشاهده و بررسی فرمایید.با خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.    

  ناموجود
  (4 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  باتری گوشی نوکیا BL-4SBATTERY NOKIA BL4Sکد فنی باطری:   BL4S نوع باطری:  لیتیوم-یونی ظرفیت:   860 میلی آمپر گوشی های سازگار:    با خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.    

  ناموجود
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  باتری گوشی نوکیا BL-4BBATTERY NOKIA BL4Bکد فنی باطری:   BL4B نوع باطری:  لیتیوم-یونی ظرفیت:  700  میلی آمپر گوشی های سازگار:    با خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.    

  ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  باتری گوشی نوکیا BL-4JBATTERY NOKIA BL4Jکد فنی باطری:   BL4J نوع باطری:  لیتیوم-یونی ظرفیت:   1200 میلی آمپر گوشی های سازگار:    با خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.    

  ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  باتری گوشی نوکیا BL-5FBATTERY NOKIA BL5Fکد فنی باطری:   BL5F نوع باطری:  لیتیوم-یونی ظرفیت:    میلی آمپر گوشی های سازگار:    با خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.    

  ناموجود
  (3 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  باتری گوشی نوکیا BP-4LBATTERY NOKIA BP4Lکد فنی باطری:   BP4L نوع باطری:  لیتیوم-یونی ظرفیت:    میلی آمپر گوشی های سازگار:    با خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.    

  ناموجود
  (7 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  باتری گوشی نوکیا BL-5CABATTERY NOKIA BL5CAکد فنی باطری:   BL5CA نوع باطری:  لیتیوم-یونی ظرفیت:    میلی آمپر گوشی های سازگار:    با خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.    

  ناموجود
  (5 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  باتری گوشی نوکیا BL-5CB BATTERY NOKIA BL5CBکد فنی باطری:    BL5CB نوع باطری:  لیتیوم-یونی ظرفیت:   800  میلی آمپر گوشی های سازگار:    با خرید حداقل 500 هزارتومان انواع باطری به صورت اتوماتیک 10% تخفیف دریافت خواهید کرد.    

  ناموجود
  (4 رای)
  بیشتر
  ناموجود

پیگیری سفارش

جهت مشاهده اطلاعات سفارش خود کد پیگیری سفارش را وارد نمایید: