• قاب گوشی نوکیا 5130 Housing for Nokia 5130 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید، درب پشت، فرم، دکمه صدا، شیشه دوربین می باشند***

  650,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
  (44 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
 • قاب گوشی نوکیا 206Housing for Nokia 206 ***قاب ها شامل صفحه کلید، شاسی، درب پشت، فرم، درپوش می باشند***

  600,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
  (79 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
 • قاب گوشی نوکیا 2700Housing for Nokia 2700 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید،  درب پشت، فرم می باشند***

  550,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
  (25 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
 • قاب گوشی نوکیا ایکس2 HOUSING NOKIA X2-00 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید،  درب پشت، فرم می باشند***

  890,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
  (76 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
 • قاب گوشی نوکیا X2-02Housing for Nokia X2-02 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید،  درب پشت، فرم می باشند***

  650,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
  (41 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
 • قاب گوشی نوکیا 1200Housing for Nokia 1200 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید،  درب پشت، فرم می باشند***تخفیف 30000 ریالی برای هر عدد قاب بابت خرید بیش از 5 عدد قاب

  250,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
  (40 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
 • قاب گوشی نوکیا 105 تک سیم Housing for Nokia 105 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید،  درب پشت، فریم می باشند***

  300,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
  (59 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
 • درب پشت گوشی نوکیا ایکس ال DOOR BACK NOKIA XL ***شامل درب پشت، دکمه صدا می باشند***

  400,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
  (57 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
 • قاب گوشی نوکیا 215 HOUSING NOKIA 215 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید، درب پشت، فرم، دکمه صدا می باشند*** تخفیف 30000ریال برای هر عدد در صورت خرید تعداد بالای 3 عدد 

  380,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
  (17 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
 • قاب گوشی نوکیا 101 Housing for Nokia 101 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید،  درب پشت، فرم می باشند***

  300,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
  (37 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا 225 HOUSING NOKIA 225

  موجود
  (51 رای)
  بیشتر
  موجود
 • قاب نوکیا C3-00 Housing for Nokia C3-00 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید، درب پشت، فرم، دکمه صدا، شیشه دوربین، درپوش می باشند***

  950,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
  (35 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
 • قاب گوشی نوکیا 105 دو سیم کارتHOUSING NOKIA 105 DUAL SIM-2015

  300,000 ریال این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
  (13 رای)
  بیشتر
  این کالا موجود و قیمت آن به روز است.
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا 3Housing Nokia 3

  موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا ان 79 Housing for Nokia N79 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید، درب پشت، فرم، دکمه صدا، شیشه دوربین می باشند***

  ناموجود
  (11 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا 5610 Housing for Nokia 5610 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید، درب پشت، فرم، دکمه صدا، شیشه دوربین می باشند*** تخفیف 25000ریال برای هر عدد در صورت خرید تعداد بالای 3 عدد 

  ناموجود
  (5 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا 2630 Housing for Nokia 2630 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید،  درب پشت، فرم می باشند***

  ناموجود
  (1 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب نوکیا X3-02 Housing Nokia X3-02 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید، درب پشت، فرم، دکمه صدا می باشند***

  ناموجود
  (9 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا 5Housing Nokia 5

  ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا 6Housing Nokia 6

  ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا 5310 Housing for Nokia 5310 ***قاب ها شامل ، صفحه کلید، درب پشت، فریم می باشند*** تخفیف 20000ریال برای هر عدد در صورت خرید تعداد بالای 3 عدد 

  ناموجود
  (31 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • حراج!
  خرید محصول

  قاب نوکیا E65 Housing for Nokia E65 ***قاب شامل شاسی،  درب پشت، فرم (فاقد صفحه کلید )می باشند***

  ناموجود
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا N97 مینی  Housing Nokia N97 MINI ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید،  درب پشت، فرم می باشند***

  ناموجود
  (3 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا 6600 آی Housing for Nokia 6600I ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید،  درب پشت، فرم می باشند***

  ناموجود
  (6 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا 8Housing Nokia 8

  ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا C5-03 Housing Nokia C5-03 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید،  درب پشت، فرم می باشند***

  ناموجود
  (10 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا 6233 Housing for Nokia 6233

  ناموجود
  (4 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا 603 Housing for Nokia 603 ***قاب ها شامل شاسی، درب پشت، فرم، دکمه صدا می باشند***

  ناموجود
  (5 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا N97  Housing Nokia N97

  ناموجود
  (9 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا ای 66 Housing for Nokia E66 ***قاب ها شامل صفحه کلید، شاسی، درب پشت، فرم، دکمه صدا، درپوش می باشند***

  ناموجود
  (4 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا N96  Housing for Nokia N96 ***قاب ها شامل صفحه کلید، شاسی، درب پشت، فرم، دکمه صدا، درپوش می باشند***

  ناموجود
  (13 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا ایکس 7  Housing for Nokia X7-00 ***قاب ها شامل شیشه دوربین، درب پشت، فرم می باشند***

  ناموجود
  (5 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا ان 70 Housing for Nokia N70 ***قاب ها شامل شیشه دوربین، درب پشت، صفحه کلید می باشند***

  ناموجود
  (8 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا ان 9 Housing for Nokia N9-00 ***قاب ها شامل شیشه دوربین، درب پشت، صفحه کلید می باشند***

  ناموجود
  (11 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب  گوشی نوکیا C6-00 Housing for Nokia C6-00 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید، درب پشت، فرم، دکمه صدا می باشند*** تخفیف 35000 ریالی برای هر عدد قاب با کیفیت مشابه اصلی در صورت خرید بیش از 3 عدد قاب 

  ناموجود
  (12 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا N86 Housing for Nokia N86 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید، درب پشت، فرم، دکمه صدا، شیشه دوربین می باشند***

  ناموجود
  (15 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • قاب گوشی نوکیا 6720 Housing for Nokia 6720

  (9 رای)
  بیشتر
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا 6300 Housing for Nokia 6300 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید، درب پشت، فرم، دکمه صدا، شیشه دوربین می باشند***تخفیف 30000 ریالی بابت هر عدد قاب در صورت خرید حداقل 3 عدد قاب

  ناموجود
  (59 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا 6303Housing for Nokia 6303 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید،  درب پشت، فرم می باشند***تخفیف 20000 ریالی بابت هر عدد قاب در صورت خرید حداقل 3 عدد قاب

  ناموجود
  (76 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا N78 Housing for Nokia N78 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید، درب پشت، فریم، دکمه صدا، شیشه دوربین می باشند***

  ناموجود
  (9 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا 5230 Housing for Nokia 5230 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید،  درب پشت، فرم می باشند*** با خرید هر سه عدد از این محصول، قیمت آن به 120000 ریال کاهش میابد

  ناموجود
  (7 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا سی6 Housing for Nokia C6-01

  ناموجود
  (5 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا C7-00 Housing for Nokia C7-00 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید، درب پشت، فرم، دکمه صدا، شیشه دوربین می باشند***

  ناموجود
  (17 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب  گوشی نوکیا N82 Housing for Nokia N82 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید،  درب پشت، فرم می باشند***

  ناموجود
  (19 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا 3110 Housing for Nokia 3110 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید، درب پشت، فرم، دکمه صدا، شیشه دوربین می باشند*** تخفیف 20000ریال برای هر عدد در صورت خرید تعداد بالای 3 عدد 

  ناموجود
  (13 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا N85 Housing for Nokia N85 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید، درب پشت، فرم، دکمه صدا می باشند*** تخفیف 20000 ریالی بابت هر عدد قاب در صورت خرید حداقل 2 عدد قاب

  ناموجود
  (10 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا E7-00 Housing for Nokia E7-00 ***قاب ها شامل درب پشت، فرم، دکمه صدا می باشند***

  ناموجود
  (12 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا 5800 Housing for Nokia 5800 ***قاب ها شامل درب پشت، فرم، دکمه صدا می باشند***

  ناموجود
  (26 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا 6220 Housing for Nokia 6220 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید، درب پشت، فرم، دکمه صدا، شیشه دوربین می باشند*** تخفیف 30000 ریال برای هر عدد در صورت خرید تعداد بالای 3 عدد 

  ناموجود
  (18 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا N95 8G Housing for Nokia N95 8G ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید، درب پشت، فرم، دکمه صدا، شیشه دوربین می باشند*** تخفیف 20000ریال برای هر عدد در صورت خرید تعداد بالای 3 عدد 

  ناموجود
  (27 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا X3-00 Housing for Nokia X3-00 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید، درب پشت، فرم، دکمه صدا، شیشه دوربین می باشند*** تخفیف 20000ریال برای هر عدد در صورت خرید تعداد بالای 3 عدد 

  ناموجود
  (20 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا 6120 Housing for Nokia 6120 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید، درب پشت، فرم، دکمه صدا، شیشه دوربین می باشند*** تخفیف 20000ریال برای هر عدد در صورت خرید تعداد بالای 3 عدد 

  ناموجود
  (42 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا X6-00Housing for Nokia X6-00 ***قاب شامل صفحه کلید، درب پشت، فرم، دکمه صدا  می باشند***

  ناموجود
  (45 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا X2-01 Housing for Nokia X2-01 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید، درب پشت، فرم، دکمه صدا، شیشه دوربین، درپوش می باشند***

  ناموجود
  (16 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا 1680 Housing for Nokia 1680 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید، درب پشت، فرم، دکمه صدا، شیشه دوربین می باشند***

  ناموجود
  (3 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا 3500 Housing for Nokia 3500 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید، درب پشت، فرم، دکمه صدا، شیشه دوربین می باشند***

  ناموجود
  (7 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا 5250 Housing for Nokia 5250 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید، درب پشت، فرم، دکمه صدا، شیشه دوربین می باشند***

  ناموجود
  (7 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا 6131 Housing for Nokia 6131 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید، درب پشت، فرم، دکمه صدا، شیشه دوربین می باشند***

  ناموجود
  (2 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا 7230 Housing for Nokia 7230 ***قاب ها شامل شاسی، صفحه کلید،  درب پشت، فرم می باشند*** تخفیف 20000ریال برای هر عدد در صورت خرید تعداد بالای 3 عدد 

  ناموجود
  (16 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قاب گوشی نوکیا 5530 Housing for Nokia 5530 ***قاب ها شامل شیشه دوربین، درب پشت، فرم می باشند***

  ناموجود
  (12 رای)
  بیشتر
  ناموجود

پیگیری سفارش

جهت مشاهده اطلاعات سفارش خود کد پیگیری سفارش را وارد نمایید: