این صفحه جهت واریز مبالغ خاص و یا سفارشهایی که قصد دارند در همان روز کالاهایی را به سفارش قبل اضافه کنند طراحی گردیده است.

لطفا ابتدا مبلغ را به ریال و سپس توضیحات لازم و کافی را حتما درج نمایید تا اشتباهی صورت نگیرد.در صورتیکه مبلغ بابت ادامه سفارشهای قبلی هست حتما کلمه ادامه سفارش را درج نمایید.

جهت اتصال به صفحه پرداخت با مبلغ دلخواه اینجا را کلیک نمایید.