فلت جویستیک - کیبورد بالا نوکیا 3250

فلت جویستیک و کیبورد گوشی نوکیا 3250

Flat with components, with upper keypad module, with joystickfor Nokia 3250

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

محصولات مشابه