تاچ اچ تی سی WILDFIRE - G8 بدون آی سی

تاچ اچ تی سی WILDFIRE - G8 

Touchscreen HTC A3333 Wildfire, G8

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

محصولات مشابه