تاچ اچ تی سی CHACHA - G16

تاچ اچ تی سی  CHACHA - G16 - A810E

TOUCH HTC CHACHA - G16 - A810E

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

محصولات مشابه