منبع تغذیه سانشاین SUNSHINE P-3005A

منبع تغذیه 5 آمپر سانشاین SUNSHINE P3005A

  • ولتاژ:0الی 30 ولت متغیر
  • آمپر:5 امپر
  • امکانات ویژه دستگاه:4 کانال ذخیره ولتاز و امپر-درصد خطای بسیار پایین-نمایش با سه ضریب اعشار

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

محصولات مشابه