پک بازکننده گوشی JAKEMY JM-OP15

0 ریال

مجموعه ابزار جهت بازکردن انواع گوشی و تبلت جاکمی

این مجموعه شامل 13 ابزار مختلف و مناسب جهت بازکردن گوشی میباشد.

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

محصولات مشابه