پراب مولتی متر

0 ریال

سیم رابط ( پراب ) دوتایی مولتی متر

سیم رابط مولتی متر برای اتصال دستی مولتی متر به دو نقطه مختلف مدار و اندازه گیری کمیت های مورد نظر

این مدل تمام شده است

موجود شد اطلاع بده