آی سی هارد سامسونگ G900H - S5

IC EMMC SAMSUNG S5 - G900H - I9600

KMV3W000LM-B310 

6BA0372UN

*** ای سی های موجود پروگرام شده نیستند.***

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

محصولات مشابه