فلت پاور،ولوم سونی اکسپریا C5503 - XPERIA ZR

فلت پاور گوشی سونی اکسپریا زد آر

Flat start button, side buttons, buzzer, with components, with vibro for Sony C5502 M36h Xperia ZR, C5503 M36i Xperia ZR 

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

محصولات مشابه