کانکتور سیم آیفون 5

کانکتور سیم آیفون 5

SIM Card Connector for Apple iPhone 5

این مدل تمام شده است

تولیدکننده