کانکتور سیم آیفون 5

76,923 ریال

کانکتور سیم آیفون 5

SIM Card Connector for Apple iPhone 5

این مدل تمام شده است

تولیدکننده