آی سی تغذیه LT28-ION

100,000 ریال

IC POWER LT28-IR28304EX

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

محصولات مشابه