آی سی تغذیه سونی PM8029

 آی سی تغذیه گوشی سونی PM8029-ST21-ST23-ST26-LT26-LT29 و هواویG252-Y300نوکیاX-XL

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

محصولات مشابه