آی سی تغذیه بزرگ سامسونگ MAX77686

 آی سی تغذیه بزرگ سامسونگ MAX77686-I9300-S3-N8000-N7100-NOTE2

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

محصولات مشابه