شاسی آیفون IPHONE 4S

شاسی وسط گوشی  آیفون 4 اس

MIDDLE FOR IPHONE 4S

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

محصولات مشابه