دو شاخه شارژ اصلی ایفون

شارژر دیواری اصلی آیفوندر صورت خرید تعداد بیشتر طبق جدول زیر،قیمت کالا کاهش  پیدا خواهد کرد.به این ترتیب که به ازای خرید تعداد بیشتر ؛قیمت کالا  کاسته میشود.در جدول تخفیف ، مبلغ کاسته شده کالا مشخص شده است.

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

تعدادقیمتشما بیش از
3 505,000 ریال ذخیره می‌کنید 60,000 ریال
5 475,000 ریال ذخیره می‌کنید 250,000 ریال
10 425,000 ریال ذخیره می‌کنید 1,000,000 ریال

محصولات مشابه