برد میکروفون و کادر آنتن سونی اکسپریا ST23 - XPERIA MIRO

برد  میکروفون سونی اکسپریا میرو

FLAT MICROPHONE SONY XPERIA MIRO - ST23

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

محصولات مشابه