شاخه‌ها

قاب سونی اریکسون  ( 34 محصول وجود دارد. )

قاب سونی اریکسون
محصولات
نمایش 1 - 34 از 34 قلم کالا
 • 230,000 ریال
  ناموجود
  (3 رای)

  Housing for Sony Ericsson C702 ***قاب ها شامل صفحه کلید، شاسی، درب پشت، فرم می باشند***

  230,000 ریال
 • 160,000 ریال
  ناموجود
  (4 رای)

  Housing for Sony Ericsson SEDRA J108 ***قاب ها شامل صفحه کلید، شاسی، درب پشت، فرم می باشند***

  160,000 ریال
 • 190,000 ریال
  (2 رای)

  Housing for Sony Ericsson C905 ***قاب ها شامل صفحه کلید، شاسی، درب پشت، فرم می باشند***

  190,000 ریال
 • 120,000 ریال
  (5 رای)

  Housing for Sony Ericsson K750 ***قاب ها شامل صفحه کلید، شاسی، درب پشت، فرم می باشند***

  120,000 ریال
 • 100,000 ریال
  ناموجود
  (0 رای)

  Housing for Sony Ericsson K550 ***قاب ها شامل صفحه کلید، شاسی، درب پشت، فرم می باشند***

  100,000 ریال
 • 180,000 ریال
  (1 رای)

  Housing for Sony Ericsson K770 ***قاب ها شامل شاسی، درب پشت، فرم , دکمه های صدا و پاور می باشند***

  180,000 ریال
 • 110,000 ریال 200,000 ریال
  (3 رای)

  Housing for Sony Ericsson K800 ***قاب ها شامل صفحه کلید، شاسی، درب پشت، فرم می باشند***

  110,000 ریال 200,000 ریال
  ارزان شد!
 • 90,000 ریال
  (1 رای)

  Housing for Sony Ericsson K810 ***قاب ها شامل صفحه کلید، شاسی، درب پشت، فرم می باشند***

  90,000 ریال
 • 130,000 ریال
  ناموجود
  (1 رای)

  Housing for Sony Ericsson K850 ***قاب ها شامل صفحه کلید، شاسی، درب پشت، فرم می باشند***

  130,000 ریال
 • 280,000 ریال
  ناموجود
  (4 رای)

  Housing for Sony Ericsson LT15i, LT18i, X12 ***قاب ها شامل شاسی، درب پشت، فرم، دکمه صدا، شیشه دوربین می باشند***

  280,000 ریال
 • 190,000 ریال
  (0 رای)

  Housing for Sony Ericsson ST15 XPERIA MINI ***قاب ها شامل صفحه کلید، شاسی، درب پشت، فرم، دکمه صدا می باشند***

  190,000 ریال
 • 120,000 ریال
  (3 رای)

  Housing for Sony Ericsson AINO U10 ***قاب ها شامل درب پشت، فرم می باشند***

  120,000 ریال
 • 120,000 ریال
  (1 رای)

  Housing for Sony Ericsson W910 ***قاب ها شامل صفحه کلید، شاسی، درب پشت، فرم می باشند***

  120,000 ریال
 • 100,000 ریال
  (2 رای)

  Housing for Sony Ericsson U8 VIVAZ PRO ***قاب ها شامل صفحه کلید، درب پشت، فرم می باشند***

  100,000 ریال
 • 120,000 ریال
  ناموجود
  (1 رای)

  Housing for Sony Ericsson E15i, X8  ***قاب ها شامل صفحه کلید، شاسی، درب پشت، فرم می باشند***

  120,000 ریال
 • 90,000 ریال
  ناموجود
  (3 رای)

  Housing for Sony Ericsson S500 ***قاب ها شامل صفحه کلید، شاسی، درب پشت، فرم می باشند***

  90,000 ریال
 • 150,000 ریال
  (1 رای)

  Housing for Sony Ericsson S312 ***قاب ها شامل صفحه کلید، شاسی، درب پشت، فرم می باشند***

  150,000 ریال
 • 185,000 ریال
  (2 رای)

  Housing for Sony Ericsson W20 ZYLO ***قاب ها شامل صفحه کلید، شاسی، درب پشت، فرم می باشند***

  185,000 ریال
 • 90,000 ریال
  (1 رای)

  Housing for Sony Ericsson W580 ***قاب ها شامل صفحه کلید، شاسی، درب پشت، فرم می باشند***

  90,000 ریال
 • 230,000 ریال
  ناموجود
  (7 رای)

  قاب گوشی سونی اریکسون نعو و نعو وی Housing for Sony Ericsson MT11i Xperia neo V, MT15i Xperia Neo V ***قاب ها شامل شاسی، درب پشت، فرم، دکمه صدا، شیشه دوربین می باشند***

  230,000 ریال
 • 90,000 ریال
  (1 رای)

  Housing for Sony Ericsson W395 ***قاب ها شامل صفحه کلید، شاسی، درب پشت، فرم می باشند***

  90,000 ریال
 • 125,000 ریال
  (1 رای)

  Housing for Sony Ericsson C902 ***قاب ها شامل صفحه کلید، شاسی، درب پشت، فرم می باشند***

  125,000 ریال
 • 130,000 ریال
  (0 رای)

  Housing for Sony Ericsson T707 ***قاب ها شامل صفحه کلید، شاسی، درب پشت، فرم می باشند***

  130,000 ریال
 • 100,000 ریال
  (3 رای)

  Housing for Sony Ericsson T715 ***قاب ها شامل صفحه کلید، شاسی، درب پشت، فرم می باشند***

  100,000 ریال
 • 80,000 ریال
  (0 رای)

  Housing for Sony Ericsson W100 SPIRO ***قاب ها شامل صفحه کلید، شاسی، درب پشت، فرم می باشند***

  80,000 ریال
 • 70,000 ریال
  (4 رای)

  Housing for Sony Ericsson W150 YENDO ***قاب ها شامل صفحه کلید، شاسی، درب پشت، فرم می باشند***

  70,000 ریال
 • 90,000 ریال
  ناموجود
  (0 رای)

  Housing for Sony Ericsson W595

  90,000 ریال
 • 120,000 ریال
  ناموجود
  (0 رای)

  Housing for Sony Ericsson T650 ***قاب ها شامل صفحه کلید، شاسی، درب پشت، فرم می باشند***

  120,000 ریال
 • 180,000 ریال
  ناموجود
  (0 رای)

  Housing for Sony Ericsson P1

  180,000 ریال
 • 90,000 ریال
  ناموجود
  (0 رای)

  Housing for Sony Ericsson Z530 ***قاب ها شامل صفحه کلید، شاسی، درب پشت، فرم می باشند***

  90,000 ریال
 • 130,000 ریال
  ناموجود
  (1 رای)

  Housing for Sony Ericsson J20 HAZEL ***قاب ها شامل صفحه کلید، شاسی، درب پشت، فرم می باشند***

  130,000 ریال
 • 280,000 ریال
  ناموجود
  (3 رای)

  Housing for Sony Ericsson P990I ***قاب ها شامل صفحه کلید، شاسی، درب پشت، فرم می باشند***

  280,000 ریال
 • 180,000 ریال
  (1 رای)

  Housing for Sony Ericsson U5 VIVAZ ***قاب ها شامل دکمه صدا، دکمه پاور، شیشه دوربین، شاسی، درب پشت، فرم می باشند***

  180,000 ریال
 • 400,000 ریال
  ناموجود
  (1 رای)

  Housing for Sony Ericsson RAY - ST18 ***قاب ها شامل شاسی، درب پشت، فرم، دکمه صدا، دکمه پاور می باشند***

  400,000 ریال
نمایش 1 - 34 از 34 قلم کالا